• Imprimir

Catálogo de servicios

L'objectiu d'aquest web és oferir en un sol espai la informació dels diversos serveis que ofereix la Generalitat en l'àmbit de l'atencio ciutadanab que promou la Direcció General d'Atenció Ciutadana, des d'una perspectiva multicanal (atenció presencial, telefònica i digital). 

La informació està estructurada en base a unes pautes comunes (definició, procediment, pautes d'estil, solució tecnològica, guies i manuals i imatge corporativa), que faciliten l'accés a la informació d'una manera àgil i ràpida.