• Imprimeix

Procediment

L’obertura d’un nou perfil oficial a les xarxes socials es duu a terme en paral·lel entre la Direcció General d’Atenció Ciutadana (DGAC) i la unitat que el demana. Cal que el nou perfil resolgui necessitats comunicatives de la unitat envers la ciutadania i que alhora encaixi dins l’estratègia comunicativa global de la Generalitat. És per això que es demana un procés previ de reflexió abans de sol·licitar-ne l’obertura.

La sol·licitud s'ha de fer arribar al correu xarxes@gencat.cat.

Tasques prèvies a la sol·licitud oficial

  1. Definir objectius: Defineixen l’estratègia a les xarxes. Cal preguntar-se quin rol es vol que les xarxes socials juguin en la unitat i saber la importància que té dins la unitat diferents aspectes com l’atenció al ciutadà, la informació d’activitats pròpies, el guany de visibilitat o l’assoliment de col·laboracions ciutadanes.

  2. Escoltar: Es recomana estudiar el que s’està dient sobre el tema de què es vol tractar. En el cas de Twitter, la DGAC demana, en el moment de l’obertura, cinc perfils semblants per poder-s’hi comparar. També són útils per veure com actuen: quins recursos empren, a quina hora publiquen, amb quin tipus de continguts ho fan i, fins i tot, veure quin impacte aconsegueixen amb les publicacions.

  3. Conèixer la ciutadania: Cal definir els principals públics objectius. Quins continguts els interessa? A quins espais tenen presència? Com són aquestes persones? A partir d’aquí es pot començar a pensar com han de ser els continguts que es publicaran, a quines hores serà millor publicar o a quins espais cal tenir presència i a quins no.

  4. Escollir canals: S’ha de tenir en compte que cada eina té les seves particularitats i que necessita un període d’aprenentatge. Es desaconsella la publicació automàtica entre eines, i això vol dir que cada canal necessita un temps de dedicació. Quan es defineixin els canals en què hi haurà presència, caldrà pensar en el tipus de contingut i les persones que els elaboraran. Obrir un canal exigeix una regularitat en l’activitat. Cal ser capaços de mantenir-la mentre el perfil estigui obert. Tenir un sol perfil que funcioni és millor que tenir-ne cinc.

  5. Estratègia de continguts: Es poden fer servir les dades d’analítica del web per esbrinar quins són els continguts que més interès desperten. Es recomana una estratègia de continguts flexible i viva, capaç d’adaptar-se als canvis i a les necessitats de la ciutadania. Abans d’obrir el perfil, cal que les persones editores elaborin una llista de 20 tuits i 10 publicacions de Facebook possibles.

Sol·licitud oficial

S’ha d’enviar a la DGAC el formulari de sol·licitud d’alta d’un nou perfil a les xarxes socials, que ha de signar el secretari general del departament corresponent. Si el departament decideix que el nou perfil no formi part de la primera anella i que formi part de la segona, no cal enviar el formulari d’alta a la DGAC.

Aquest requisit obliga la persona responsable de la unitat i la responsable de xarxes del departament a parlar amb anterioritat sobre la idoneïtat del perfil dins l’estratègia comunicativa del departament.

Un cop el formulari arriba a la DGAC, es convoca la persona responsable de la unitat i la responsable del departament a una reunió. Cal que la unitat sol·licitant tingui molt clars els aspectes previs a l’obertura del perfil. La DGAC, a partir de les indicacions pertinents del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i conjuntament amb el departament, convenen si cal finalment obrir-lo.

En el cas que no es cregui oportú, es poden plantejar solucions, com per exemple la publicació de missatges amb l’etiqueta de la unitat des d’altres perfils del departament.

Data d'actualització:  23.08.2016