• Imprimeix

Principis

transparència

A l'hora d'interaccionar amb la ciutadania, cal fer-ho sempre amb un to d'acord amb els valors compartits de la Generalitat i tots els seus professionals:  

Col·laboració (participació en accions ciutadanes): promoure i participar en espais de col·laboració és la clau per crear comunitats que aportin un valor a la Xarxa. Participar en accions ciutadanes com si fossin pròpies, a més de fomentar la participació de la resta de la ciutadania.

Obertura i transparència: cal mostrar tal com és l’organització, amb naturalitat i amb voluntat de servei.

Interdependència (corresponsabilitat): saber qui es representa i cap a qui, com i on relacionar-se. S’han de tenir en compte les normes de netiqueta pròpies de cada un dels espais.

Compartir (coneixement obert): amb un nou enfocament de la propietat intel·lectual, que permeti crear les condicions necessàries perquè ciutadania, empreses i altres organitzacions puguin generar riquesa amb les dades i els continguts elaborats per l’Administració.

Integritat (servei públic): la comunicació i atenció a través de les xarxes socials ha de ser tan eficaç o més del que ho és la presencial. Al mateix temps, ha de ser més eficient i donar més resultats procurant no créixer en recursos. Convé mostrar en tot moment una predisposició a escoltar i ajudar el ciutadà, en tot el que sigui possible, i oferir solucions als dubtes i consultes.

 

El to amb què es conversa ha de ser sempre proper i cordial. La comunicació en les diferents xarxes socials on la Generalitat és present sempre és cap a la ciutadania. Per tant, s’ha d’intentar escoltar les persones i donar respostes adequades a les seves necessitats, perquè els usuaris d’aquests espais sentin que la presència de la Generalitat no és intrusiva i que es participa en la seva conversa d’igual a igual.

Quan s’és a les xarxes socials, s’ha de tenir present que s’entra en un terreny propi de la ciutadania. I aquí cada usuari té la seva opinió, que no sempre s’ha de compartir, però sí respectar. La presència de la Generalitat no té com a objectiu fer canviar aquestes opinions, ni imposar-ne d’altres; tan sols es pretén compartir, escoltar i conversar amb la ciutadania en el seu espai.

Com a principi general, des dels perfils corporatius no es poden emetre opinions personals i la línia editorial ha de coincidir amb l'estratègia de comunicació. En la redacció de continguts a les xarxes socials, blogs i entorns web cal usar el to adequat a la institució pública que l’emet. Així mateix, la redacció ha de ser lingüísticament correcta, sense errors ortogràfics ni lèxics. S’han de revisar els textos que es volen publicar amb l’ajuda, si escau, de recursos lingüístics (diccionaris, manuals d’ortografia, llibres d’estil, etc.).

Data d'actualització:  20.07.2016