Principis

Col·laboració, obertura i transparència, interdependència, compartir, integritat.

Procediment

La sol·licitud d'un nou compte s'ha de fer arribar al correu xarxes@gencat.cat