test

En el moment de plantejar-se el llançament d'una nova iniciativa web cal haver fet una anàlisi dels webs corporatius existents per descartar que no es pot incloure en algun d’aquests. En la majoria de casos, sumar (o integrar) continguts en comptes de crear un web nou comporta avantatges:

  • millora la cerca d’informació de l’usuari.
  • augmenta el trànsit de visites.
  • millora el posicionament.
  • agilitza la gestió interna.
  • optimitza els recursos econòmics, tècnics i de personal que s’hi destinen.

Una de les primeres grans tasques que s'han d'abordar és la definició estratègica i conceptual, en la qual es pretén "donar forma" a la iniciativa web des d'un punt de vista estratègic i de negoci. Bona part d'aquestes tasques poden ser contractades a empreses especialitzades, que s'encarreguen d'analitzar una institució, definir arbres de continguts, arquitectures de la informació i prototips funcionals, així com plantejar el disseny i maquetació finals.

En aquest apartat trobareu unes pautes amb les quals emmarcar els diferents treballs de definició que es duguin a terme a la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu d'utilitzar nomenclatures, lliurables i fases comunes.