Tots els webs de la Generalitat s’han de sotmetre a l’avís legal de gencat.cat. Ara bé, tal com recull la redacció de l’esmentat avís d’ús general, hi pot haver algun cas de webs que, per raó del tipus de dades i continguts que exposen o tracten, requereixin una altra llicència específica per regular adequadament l’obertura dels drets d’explotació dels dits materials. 

També han de fer constar la política de protecció de dades de caràcter personal i de l’ús de galetes (cookies).

En el cas de l’ús de les galetes, únicament cal demanar consentiment quan s’utilitzen amb finalitats econòmiques, ja sigui en webs de comerç electrònic o amb la finalitat d'obtenir ingressos per publicitat.

En qualsevol dels casos, s’ha d’informar de les característiques de les galetes que es fan servir, ja siguin de caràcter tècnic com d’obtenció d’informació per analítica web o estadístiques, tal i com s'estableix a l’avís legal de gencat.cat. Les galetes s'utilitzen únicament amb finalitats estadístiques, ja que proporcionen informació rellevant als responsables del portal per millorar el servei a la ciutadania.

En aquests moments, conviuen dos tipus de peu de pàgina: la versió no responsiva (que haurà de ser substituïda progressivament) i la versió responsiva adaptada a tot tipus de dispositius.

Els departaments/gestors d’aquests webs són els responsables finals del compliment del requisit legal que explicita l’avís o llicència.

Avís legal: D'acord amb l'article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica

Data d'actualització:  29.07.2019