• Imprimeix

Analítica

Definició

L'analítica web recull l'activitat dels ciutadans en la seva interacció i navegació pels webs. A partir d'aquest rastre es generen dades (visites, pàgines vistes, durada de la visita, etc.) que mitjançant un posterior treball d'anàlisi, permet analitzar si s’està trobant la informació que es cerca, si el ciutadà està satisfet amb la seva experiència de navegació... La Generalitat de Catalunya compta amb una eina d'analítica web corporativa, Analítica gencat, basada en el producte Google Analytics 360 Suite.

Els beneficis que s'espera obtenir amb la implantació de sistemes d'analítica web responen a tres eixos: estratègics, operatius i de presa de decisions:

Estratègics

 • Millorar l'atenció a la ciutadania incrementant la qualitat del servei.
 • Augmentar el grau de satisfacció amb el servei.
 • Atreure més usuaris al web.
 • Millorar la fidelització (que els visitants ocasionals esdevinguin usuaris que utilitzen els serveis regularment). 

Operatius

 • Avaluar l'efectivitat de cada acció que es realitza al web i equilibrar costos amb beneficis.
 • Conèixer la demanda: identificar nous serveis, prioritzar-ne els que tenen més èxit, destacar-ne els que costen de trobar...
 • Conèixer el perfil de l'audiència.
 • Millorar el posicionament.

Presa de decisions

 • Disposar d'una metodologia que permeti implementar les millores.

Com sol·licitar el servei

Per tal que les dades d’un determinat web o aplicació puguin ser recollides i analitzades per Analítica gencat cal prèviament haver inclòs al codi font de les pàgines la marca corresponent. Alhora, cal que Suport gencat doni d’alta el nou projecte a Google Tag Manager i configuri les propietats i vistes corresponents a Google Analytics.

Per iniciar aquest procediment el responsable  funcional del projecte ha d'enviar una petició a Suport gencat, obrint un tiquet o enviant un correu electrònic a suport@gencat.cat. La sol·licitud també la pot formular el responsable departamental de la solució d’analítica, que en tot cas és qui sempre ha  de validar les peticions de noves altes que es tramitin en l’àmbit del propi departament.

El procediment de marcatge depèn de la tecnologia amb la que estiguin construïts els webs i aplicacions: 
 • Webs incorporats al gestor GECO+:
  El marcatge de les pàgines es realitza des de Suport gencat.
 • Webs i aplicacions no incorporats al gestor GECO+:
  Suport gencat facilita el codi corresponent al responsable del projecte perquè aquest el pugui incorporar a les pàgines del web o aplicació. Un cop fet, Suport gencat valida que el marcatge s’hagi realitzat correctament.

Solució tecnològica

Analítica gencat és el nom que hem donat a la solució corporativa d’analítica web, basada en el programari Google Analytics 360 Suite.

L’eina corporativa d’analítica web es basa en el model d'anàlisi a través de la marca: mitjançant un codi inserit a la pàgina es recull la informació de navegació, que és enviada a un servidor extern que consolida les dades. Les galetes (cookies) de primer nivell permeten seguir la navegació dels usuaris i identificar-los, de manera anònima, entre altres coses per poder analitzar si són usuaris recurrents o bé és la primera vegada que entren al web.

La marca és un conjunt de funcions JavaScript -amb la corresponent versió no script per a clients (navegadors) que no el tinguin activat-, que registra totes les visites als webs. Els desenvolupadors l'han d'inserir a cada pàgina del web perquè s'executi cada  vegada que la plana es carregui.

Disposar d’una solució corporativa permet no tan sols fer més eficient la inversió en la implantació i manteniment de l’eina, sinó que alhora ens habilita per obtenir dades de manera homogènia per a tots els webs que la utilitzen, i això permet la comparació de dades, que d’altra manera no seria viable degut a les importants variacions de xifres que pot haver-hi quan les dades de navegació són analitzades per dues eines diferents.

Tots els webs que utilitzen l’eina corporativa disposen d’un mateix conjunt d’informes que els proporcionen les dades necessàries per poder analitzar l’activitat dels usuaris. Això permet a la Generalitat establir comparatives entre les diferents iniciatives web que ha promogut, i fins i tot obrir aquestes dades i posar-les a disposició de la ciutadania.

Amb la voluntat de fer transparents les dades d’audiència dels webs de la Generalitat de Catalunya, s’actualitza trimestralment un dataset amb les dades de trànsit dels  25 webs més visitats mensualment, a partir de l’anàlisi de les registrades per la solució d’analítica de web corporativa.

Les mètriques que es proporcionen de cada web són: visitants, visites, visualitzacions de pàgina, taxa de rebot i durada mitjana de la visita.

Dataset: Estadístiques dels 25 webs més visitats de la Generalitat de Catalunya

Guies i manuals

 • Introducció a Google Analytics
 • Document per a l’autoformació dels usuaris. Conté una introducció als conceptes bàsics de l'analítica web, una explicació de cadascun dels elements de la interfície de l’eina, una descripció dels principals informes i les funcionalitats més utilitzades (segmentació, personalització d’informes, creació de taulers, etc.)

 • Procediment de marcatge per a webs i aplicacions no administrats amb el gestor de continguts corporatius GECO+
  Aquest manual descriu el procediment d'inserció de la marca d'Analítica gencat als webs i aplicacions de la Generalitat de Catalunya que no són administrats amb el gestor de continguts corporatiu. El document està pensat perquè responsables tècnics de portals i proveïdors puguin introduir la marca d'Analítica gencat amb autonomia.
Data d'actualització:  31.01.2018