Definició

gencat és el web oficial de la Generalitat de Catalunya, el punt de referència per a la gent de Catalunya i d'arreu del món que vol informar-se sobre els organismes, les actuacions i els serveis de la Generalitat.

A més, permet localitzar ràpidament informació pràctica de viure i conèixer millor el país des de l'àmbit polític, social i cultural.

Des de l’any 2014, l’aposta de gencat és cap a la mobilitat, amb un web amb disseny responsiu. La informació i els serveis es mostren a la ciutadania independentment del dispositiu que utilitzin, ja sigui un ordinador, una tauleta o un mòbil.

L'equip editorial del web gencat.cat és a la Direcció General d'Atenció Ciutadana, al Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda. Aquest equip és responsable de la gestió dels continguts corporatius del portal gencat, del manteniment de les seccions transversals (Temes, Tràmits, Generalitat, Actualitat i Contacte) i de les eines (cercadors, directoris, etc.); també dels webs especials temàtics creats per motius d'actualitat.

Cada departament del Govern, organisme, empresa pública o consorci que produeix continguts per al portal és responsable de l'exactitud i vigència de les seves pròpies informacions. La Generalitat de Catalunya no és responsable de la veracitat de la informació provinent d'altres persones físiques o jurídiques que consti al lloc web o de la que consti en altres llocs web als quals remeti mitjançant enllaços.

Com sol·licitar el servei

Quan es vol crear o transformar un web, l'organisme promotor ho ha de sol·licitar a la Direcció General d'Atenció Ciutadana, mitjançant el formulari de sol·licitud. Paral·lelament també cal que es posi en contacte amb el proveïdor del servei. 

Abans, però, cal haver fet una anàlisi dels webs corporatius existents per descartar que la nova iniciativa web no es pot incloure en algun d’aquests. En la majoria de casos, sumar (o integrar) continguts en comptes de crear un web nou comporta avantatges:

 • millora la cerca d’informació de l’usuari.
 • augmenta el trànsit de visites.
 • millora el posicionament.
 • agilitza la gestió interna.
 • optimitza els recursos econòmics, tècnics i de personal que s’hi destinen.

Una de les primeres grans tasques que s'han d'abordar en el moment de plantejar-se el llançament d'una nova iniciativa web, (o bé en la redefinició d'una iniciativa existent), és la definició estratègica i conceptual, en la qual es pretén "donar forma" a la iniciativa web des d'un punt de vista estratègic i de negoci.

Bona part d'aquestes tasques poden ser contractades a empreses especialitzades, que s'encarreguen d'analitzar una institució, definir arbres de continguts, arquitectures de la informació i prototips funcionals, així com plantejar el disseny i maquetació finals.

Pautes d'estil

La Guia web gencat  és una eina que regula aspectes d'estratègia, procediments i metodologies, usos, edició de continguts i estil per elaborar webs dins l'entorn gencat, ja estiguin desenvolupats amb el gestor de continguts corporatiu GECO+ com amb altres tecnologies.

La Guia està formada per la documentació i eines següents:

 • Marc teòric i metodològic per emmarcar una iniciativa web a la Generalitat de Catalunya.
 • Plantilles PNG amb la base del disseny i les peces que formen el catàleg (disseny).
 • Inventari de models de plantilles/pàgines, components i ús que se n'ha de fer. Bones i males pràctiques (catàleg).
 • Recursos i bones pràctiques per a l’edició i gestió de continguts web (imatges i textos).
 • Un espai de suport als usuaris a través de la bústia webs@gencat.cat
Guia web

Solució tecnològica

El gestor de continguts corporatiu és GECO+, basat en la tecnologia open CMS. 

Informació relacionada

Guies i manuals

La Guia web gencat disposa d'un apartat específic on es poden consultar els manuals i documentació relacionats amb el gestor de continguts corporatiu GECO+.

Imatge corporativa

Els webs del domini gencat.cat s’han d'adaptar al disseny de gencat i han de seguir les guies d’estil i les pautes que estableix el web http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/inici/ de la Generalitat de Catalunya. 
L’Acord de Govern d’aprovació dels criteris corporatius dels webs de la Generalitat de 20 de gener de 2015 regula alguns aspectes en relació amb els webs i la presència de la Generalitat de Catalunya a internet com:

 • L'accessibilitat.
 • El disseny gràfic.
 • Sota quin domini s'han d'inscriure els webs de la Generalitat.
 • Com s'ha d'incloure el logotip Generalitat de Catalunya – gencat.cat, que és la marca que identifica que un web és públic i de la Generalitat de Catalunya
 • Com han de constar els logotips al peu de pàgina als webs de la Generalitat de Catalunya

Accessibilitat

El 22 de desembre de 2016 va entrar en vigor la Directiva de la Unió Europea 2016/2102 sobre l’accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic.

La normativa estableix uns requisits mínims d’accessibilitat i adopta normes aplicable al dissenyconstrucciómanteniment i actualització dels webs i aplicacions mòbils. També imposa l’elaboració, actualització periòdica i publicació d’una declaració d’accessibilitat sobre la conformitat dels seus webs i aplicacions mòbils amb els requisits mínims d’accessibilitat que estiguin establerts.

La nova directiva obliga a complir amb els criteris d’accessibilitat de les WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) del W3C en els nivells A i AA, així com els 5 requisits de conformitat, als webs i dispositius mòbils dels organismes del sector públic.

Informació relacionada

Analítica

L'analítica web recull l'activitat dels ciutadans en la seva interacció i navegació pels webs. A partir d'aquest rastre es generen dades (visites, pàgines vistes, durada de la visita, etc.) que mitjançant un posterior treball d'anàlisi, permet analitzar si s’està trobant la informació que es cerca, si el ciutadà està satisfet amb la seva experiència de navegació... La Generalitat de Catalunya compta amb una eina d'analítica web corporativa, Analítica gencat, basada en el producte Google Analytics 360 Suite.

Per tal que les dades d’un determinat web o aplicació puguin ser recollides i analitzades per Analítica gencat cal prèviament haver inclòs al codi font de les pàgines la marca corresponent. Alhora, cal que Suport gencat doni d’alta el nou projecte a Google Tag Manager i configuri les propietats i vistes corresponents a Google Analytics.

Informació relacionada

Data d'actualització:  24.08.2017