Tràmits
  • Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Pautes gràfiques

Pautes gràfiques

El Programa d’Identitat Corporativa ha publicat unes pautes gràfiques per elaborar gràfics i taules. La presentació de la informació mitjançant gràfics i taules  constitueix una eina pràctica per a l’anàlisi de les dades, ja que permet una percepció ràpida de la informació.  

Els gràfics, juntament amb les taules, són una part fonamental de les investigacions estadístiques, informes provinents d’enquestes i notes de premsa, entre d’altres. Per això, aquestes pautes tenen com a finalitat orientar les persones responsables d’elaborar aquest tipus de documents.

Data d'actualització:  04.04.2019