La visualització de dades es basa en ordenar les dades i comunicar-les de manera entenedora i senzilla, mitjançant gràfics. Gràcies a la visualització de dades es pot comprendre la relació que existeix entre tendències socials, econòmiques o demogràfiques, representar-les en un mapa, creuar dades de diverses procedències, endevinar tendències futures i extreure’n conclusions.

Guia de Visualització de dades

La Generalitat de Catalunya ha presentat la Guia de visualització de dades, una eina adreçada als departaments i organismes de la Generalitat, però també a la ciutadania, que explica de manera senzilla com representar informació complexa de forma gràfica i eficient.

Informació relacionada

Pautes gràfiques per elaborar els gràfics i les taules

El Programa d’Identitat Corporativa ha publicat unes pautes gràfiques per elaborar gràfics i taules. La presentació de la informació mitjançant gràfics i taules  constitueix una eina pràctica per a l’anàlisi de les dades, ja que permet una percepció ràpida de la informació.  

Els gràfics, juntament amb les taules, són una part fonamental de les investigacions estadístiques, informes provinents d’enquestes i notes de premsa, entre d’altres. Per això, aquestes pautes tenen com a finalitat orientar les persones responsables d’elaborar aquest tipus de documents.

Terminologia de la visualització de dades

Així mateix, el TERMCAT ha publicat un vocabulari sobre visualització de dades, ja que normalment els conceptes sobre aquesta temàtica són en anglès. Aquest diccionari presenta una cinquantena de termes en català, castellà i anglès, amb notes i imatges corresponents als principals formats de visualització més utilitzats a dia d’avui.

Data d'actualització:  21.11.2018