Tràmits
  • Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Manuals i guies

El Manual de redacció i estil de Tràmits gencat és una eina de suport als redactors que facilita que els diferents departaments segueixin una estructura estàndard en l'elaboració dels continguts. L'objectiu és aconseguir una redacció descentralitzada per a tots els departaments i, alhora, unívoca, sense escletxes i, sobretot, sense excepcions.

Els tràmits s’han de redactar de la manera més senzilla i propera possible, sense perdre el rigor ni caure en cap error administratiu o tècnic. Els criteris generals per redactar tràmits són:

- Estil més proper i àgil que el dels documents oficials

- Ús de la segona persona del plural.

- Estil de redacció clar, que defugi les ambigüitats i eviti la generació de dubtes.

- Llenguatge no discriminatori.

Data d'actualització:  30.04.2019