Tràmits
  • Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Definició

Imatge tràmits gencat

Captura de pantalla de l'accés a l'espai Tràmits gencat

Tràmits gencat és el catàleg de tràmits de la Generalitat de Catalunya on es recull la informació de tots els tràmits de la Generalitat. És un projecte d’Administració electrònica i de governança oberta que apropa l’Administració a la ciutadania mitjançant un espai web que mostra tots els tràmits organitzats temàticament, amb una estructura ordenada i redactats amb un llenguatge clar i entenedor. 

Alhora, dóna resposta al principi de transparència que recull la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i fa pública la informació relativa al catàleg de tràmits de la Generalitat. D’aquesta manera, es dóna compliment al dret de la ciutadania d’accés a la informació pública, entenent com a informació pública, la informació que elabora l’Administració i la que té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat.

També és el punt d'entrada per iniciar la tramitació en línia, accedir a la carpeta ciutadana, accedir a les notificacions electròniques, demanar cita prèvia i usar la bústia de contacte amb la Generalitat per enviar consultes, queixes o suggeriments.

La meva carpeta', és un espai d’ús personal dels usuaris (amb accés mitjançant certificat digital o contrasenya - idCAT mòbil), que facilita el seguiment dels tràmits i gestions de manera centralitzada. També permet consultar canvis d'estat i actualitzar dades personals. Des de 'La meva carpeta' de Tràmits gencat també es pot accedir a l’estat de les gestions a través del codi identificador associat a la gestió realitzada ).

Data d'actualització:  30.04.2019