Definició

Tràmits gencat és el catàleg de tràmits de la Generalitat de Catalunya on es recull la informació de tots els tràmits de la Generalitat. És un projecte d’Administració electrònica i de governança oberta que apropa l’Administració a la ciutadania mitjançant un espai web que mostra tots els tràmits organitzats temàticament, amb una estructura ordenada i redactats amb un llenguatge clar i entenedor.

Alhora, dóna resposta al principi de transparència que recull la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i fa pública la informació relativa al catàleg de tràmits de la Generalitat. D’aquesta manera, es dóna compliment al dret de la ciutadania d’accés a la informació pública, entenent com a informació pública, la informació que elabora l’Administració i la que té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat.

També és el punt d'entrada per iniciar la tramitació en línia, accedir a la carpeta ciutadana, accedir a les notificacions electròniques, demanar cita prèvia i usar la bústia de contacte amb la Generalitat per enviar consultes, queixes o suggeriments.

La meva carpeta', és un espai d’ús personal dels usuaris (amb accés mitjançant certificat digital o contrasenya - idCAT mòbil), que facilita el seguiment dels tràmits i gestions de manera centralitzada. També permet consultar canvis d'estat i actualitzar dades personals. Des de 'La meva carpeta' de Tràmits gencat també es pot accedir a l’estat de les gestions a través del codi identificador associat a la gestió realitzada ).

Informació relacionada

Com sol·licitar el servei

Tràmits gencat és un projecte de treball transversal entre tots els departaments. Compta amb una xarxa de més de 90 redactors distribuïts entre els diferents organismes i departaments responsables. Si un organisme necessita incorporar un nou editor de tràmits ha d'enviar un correu electrònic a tramits@gencat.cat per poder gestionar els permisos d'edició.

Guies i manuals

El Manual de redacció i estil de Tràmits gencat és una eina de suport als redactors que facilita que els diferents departaments segueixin una estructura estàndard en l'elaboració dels continguts. L'objectiu és aconseguir una redacció descentralitzada per a tots els departaments i, alhora, unívoca, sense escletxes i, sobretot, sense excepcions.

Els tràmits s’han de redactar de la manera més senzilla i propera possible, sense perdre el rigor ni caure en cap error administratiu o tècnic. Els criteris generals per redactar tràmits són:

- Estil més proper i àgil que el dels documents oficials

- Ús de la segona persona del plural.

- Estil de redacció clar, que defugi les ambigüitats i eviti la generació de dubtes.

- Llenguatge no discriminatori.

 

Informació relacionada

Data d'actualització:  29.01.2018