• Imprimeix

Principis

1. Estratègia multicanal

La ciutadania ha de poder accedir a informació i fer tràmits des de qualsevol dispositiu. L’Administració ha d’integrar el canal mòbil en la seva estratègia multicanal.  L’Acord del Govern d’aprovació dels criteris corporatius dels webs de la Generalitat, de 20 de gener de 2015, fixa l’obligatorietat d’adaptar els webs de l’entorn gencat perquè s’adaptin al dispositiu mòbil des del qual són cridats (el que es coneix com disseny responsiu o responsive design). L’Acord estableix que l’experiència de la ciutadania en la seva interacció amb els webs de la Generalitat ha de ser consistent i coherent, independentment del dispositiu que usi per accedir-hi.

Tots els webs de la Generalitat han de tenir disseny adaptatiu. Tenint en compte aquesta premissa, es pot plantejar de fer una aplicació nativa només en els casos en què calgui:

 • Oferir alguna funcionalitat pròpia del sistema operatiu del dispositiu (càmera,
 • GPS, sensors, desar informació en el dispositiu de l’usuari...).
 • Utilitzar el servei sense haver d’estar connectat a internet.
 • Enviar notificacions push.

2. Oferir una interacció complexa i àgil

Els organismes de la Generalitat que vulguin impulsar la mobilitat en el seu àmbit d’actuació s’han de basar en un plantejament estratègic que en determini i en prioritzi les actuacions. Aquestes actuacions han d’alinear el nou canal amb els objectius de l’organisme.

Els factors valuosos a l’hora d’impulsar la mobilitat són: 

 • La ubiqüitat de l’ús dels serveis mòbils (accés a serveis en qualsevol lloc i en qualsevol moment).
 • Oportunitats per millorar l’eficiència dels serveis prestats per l’Administració.
 • La utilització del mòbil per innovar en la manera en què l’Administració presta els serveis, creant noves formes de relacionar-se amb els ciutadans derivades de les capacitats de la tecnologia mòbil.
 • La millora de la transparència fomentant l’accés a dades i informació a través d’un nou canal molt usat entre la ciutadania.

3. Col·laboració pública i privada

L’estratègia per tractar la mobilitat pot tenir en compte la col·laboració pública i privada per dinamitzar el desplegament d’iniciatives. És a dir, en el cas que ja hi hagi un servei molt similar al mercat, és convenient avaluar fórmules de col·laboració amb el sector privat que siguin beneficioses per a les dues parts, per evitar així entrar en competència amb el sector privat. L’estratègia mòbil també cal relacionar-la amb les iniciatives d’obertura de dades de cada departament.

Aquestes iniciatives tenen per objectiu:

 • Millorar la informació pública i garantir-ne l’accés a tothom.
 • Promoure la creació de valor amb la reutilització de la informació pública.
 • Incrementar la transparència informativa.
 • Facilitar l’ordenació interna dels sistemes d’informació dins l’Administració.
 • Fomentar la interoperabilitat entre serveis del sector públic.

4. Marca única

Els serveis a la ciutadania amb solucions diverses segons el dispositiu d’accés –telèfons intel·ligents, tauletes i un web destinat a consum des del web escriptori– han de promoure una marca única i presentar a l’usuari la solució  òptima segons el dispositiu des del qual accedeix.

5. Accés universal

L’enfocament tecnològic de les iniciatives ha de fomentar un accés ampli a la ciutadania i una experiència d’ús de qualitat, independentment de les característiques del seu dispositiu o de la cobertura de dades.

El Centre de Competència d'Experiència d'Usuari del CTTI és l’òrgan que defineix l’enfocament tecnològic de les iniciatives, estableix la normativa de desenvolupament de productes mòbils i regula el procés de contractació i desenvolupament de projectes per a dispositius mòbils.

Data d'actualització:  26.08.2016