Definició

El Banc d'Imatges de la Generalitat de Catalunya és l'eina per a la gestió d'imatges i vídeos que s'utilitzen per a la publicació als diferents canals corporatius. L’aposta de la Generalitat en l’ús de les imatges, a l’igual que amb la resta de dades, és la reutilització, per tant es recomana l'ús d'imatges lliures.

Podeu accedir a les imatges i als vídeos a través del cercador del web gencat http://cercador.gencat.cat/cercador/AppJava/index.jsp . Les imatges es poden descarregar i compartir. En el cas dels actius que estiguin sota una llicència Creative Commons, però, cal complir les condicions d'ús que s'esmentin.

Les imatges –fotos, gràfics, quadres...– , vídeos i presentacions tenen drets d’autoria i, consegüentment, se sotmeten als preceptes legislatius de propietat intel·lectual. Amb aquesta finalitat, Flickr, Youtube i Slideshare incorporen respectivament les corresponents funcionalitats per poder indicar quina llicència incorpora la imatge, el vídeo o la presentació en qüestió.

La Generalitat de Catalunya opta per defecte per les llicències Creative Commons i, dins d’aquestes, per les que facilitin una obertura i una reutilització més àmplies, com ara BY Reconeixement o la BY-SA Reconeixement / Compartir igual. Aquestes dues modalitats són les que s’ajusten més fidelment a l’estratègia de la Generalitat per posar a disposició de ciutadania i empreses tantes obres –i dades– com sigui possible i amb el màxim nivell d’obertura, intentant afavorir-ne la transformació i els usos comercials.

En tots els casos, cal explicitar com a autor o gestor dels drets d’autoria la Generalitat de Catalunya, a través del departament i/o organisme en qüestió. 

Criteris de selecció de les imatges

 • L’estil de les imatges dels webs de la Generalitat de Catalunya és fotogràfic.
 • No es poden emprar:
  • Imatges de menors d’edat sense el consentiment per escrit dels pares o tutors
  • Imatges amb contingut ofensiu (maltractaments, violència, etc.)
  • Imatges amb poca qualitat (massa pixelades o que no se'n diferencia el contingut)
 • No s'han d'incorporar imatges en moviment continuat (gifs animats)
 • No s'han d'utilitzar arxius de Flash, perquè no es veu en dispositius mòbils ni tauletes IOS.

Elements a tenir en compte a l'hora de publicar imatges

Recomanacions per a Flickr

Caldrà etiquetar amb paraules clau totes les imatges que s’afegeixin al compte de Flickr per optimitzar-ne la cerca.

 • Es recomana classificar les fotografies en àlbums.
 • Cal tenir controlats, així mateix, tots els drets de les imatges i citar-ne la font si cal..

Recomanacions per a YouTube

 • Si es fan servir músiques, convé que siguin lliures de drets.
 • Cal tenir controlats, així mateix, tots els drets de les imatges i citar-ne la font si cal.
 • Etiquetar els vídeos amb les paraules clau corresponents per optimitzar-ne la cerca.

Recomanacions per a Instagram

Les imatges publicades a Instagram poden ser d'actes, rodes de premsa, campanyes de difusió i del dia a dia del servei. Es recomana publicar imatges amb bona resolució acompanyades d'un comentari i etiquetes.

Criteris per a l'elaboració d'infografies

S'estableixen directrius sobre la tipografia, els colors, el format o els elements que conté la plantilla de les infografies.

Algunes consideracions generals són:

 • El format ha de ser DINA4
 • Els colors que s'han d'utilitzar són els corporatius. A l'interior de la infografia, cal limitar els colors utilitzats a 3 o 4 colors principals i els seus tramats. Les games seleccionades han de ser harmòniques. 
 • Cal utilitzar el menor de recursos gràfics diferents, és a dir, si per exemple, s'utilitza la rodona, cal utilitzar aquest recurs gràfic la majoria de vegades possible.

Podeu consultar totes les pautes que apliquen a les infografies de la Generalitat de Catalunya al web d'Identitat corporativa.

Com sol·licitar el servei

Per fer peticions de nous usuaris, poseu-vos en contacte amb suport gencat mitjançant l’adreça electrònica suport@gencat.cat

Solució tecnològica

El Banc Iconogràfic de la Generalitat de Catalunya (BIG) és l'eina corporativa de gestió, catalogació i publicació de continguts audiovisuals (imatge, vídeo i àudio). Permet també l’emissió de vídeos en directe i, gràcies a la seva vinculació amb GECO+ i Youtube, la publicació d’aquests tipus de continguts als webs corporatius i als canals Youtube.
BIG  facilita  la  catalogació i publicació  de  continguts  audiovisuals  mitjançant  una  eina  simple  i usable  i,  a  més,  ofereix  una  capa  de  serveis  web  que  permeten  integrar-se  amb  diferents gestors de continguts, aplicacions, etc.

Aquestes prestacions proporcionen a la ciutadania:

 • Accés a les galeries i detalls d'imatges i vídeos que es publiquen als webs gencat.
 • Accés a aquests actius multimèdia a través del cercador del gencat.cat.
 • Visualització dels vídeos en streaming / en directe.
Data d'actualització:  02.01.2019