Formularis
  • Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Protecció de dades

Tots els formularis publicats han de fer constar el tractament que farà l'organisme de les dades personals que es recullin. Consulteu amb el delegat de protecció de dades del vostre departament quin ha de ser el redactat.

Pel que fa a la recollida de dades de caràcter personal la unitat de gestió és la responsable de gestionar i conservar les dades que s’hagin exportat de Formularis gencat durant el temps indispensable. Un cop s’ha acabat el procés pel qual s'ha creat el formulari s’ha d’eliminar tant del web com de l’eina gencat Forms. Eliminar un formulari comporta eliminar també tots els registres (dades enviades) de Formularis gencat. Un cop s’ha confirmat l’eliminació del formulari, no es podran recuperar les dades.

Data d'actualització:  14.05.2019