Formularis
  • Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Pautes d'estil

Els Formularis gencat s’han de fer servir principalment per a inscripcions (a cursos o altres esdeveniments), enquestes o sol·licitar informació puntual i no confidencial als usuaris. En cap cas es poden demanar dades sobre salut, sexualitat, origen racial o ètnic, religió, afiliació sindical o política. Si s'ha de crear un formulari que contingui dades més sensibles i requereixin un nivell més alt de protecció, no es pot utilitzar l’eina corporativa formularis gencat.

Data d'actualització:  29.04.2019