Formularis
  • Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Procediment

L'alta d'un departament o organisme a la solució es gestiona a través de suport gencat i requereix el vist i plau de la DGAC.

Un cop fet la petició, rebreu un formulari on cal emplenar els camps següents:

  • detalls del projecte.
  • nom de l'organisme.
  • dades de la persona que administrarà l'espai i dels responsables funcional i tècnic.

Un cop creat l'espai per a l'organisme, la persona amb permisos d'administració podrà crear i esborrar formularis de manera autònoma, gestionar els permisos dels usuaris que n'han d'explotar les dades, etc. En cas que la base de dades de l'organisme ja existeixi, us haureu d'adreçar a l'administrador de l'organisme perquè us doni accés a les seves dades.

Data d'actualització:  29.04.2019