Cita prèvia
  • Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Criteris d'ús

Tota oficina on es faci atenció presencial per part de treballadors Públics de la Generalitat. El personal extern o subcontractat no pot tenir accés a les dades contingudes a l’entorn gsit a menys que es formalitzi un acord d’encàrrec de tractament de dades.

Data d'actualització:  29.04.2019