Butlletins i cercador
  • Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Protecció de dades

Criteris d’ús de les dades personals que es recullen en l’àmbit de la gestió dels Butlletins gencat

La Direcció General d’Atenció Ciutadana, és la responsable del tractament “Trameses d'informació i inscripcions del Gencat” que és on es recullen les dades personals dels subscriptors del servei Butlletins gencat. L'administrador d'un butlletí té accés a la base de dades de subscriptors per a les tasques pròpies de l'administració del butlletí. En cap cas es poden utilitzar aquestes dades per a finalitats diferents d’aquelles per a les quals van ser inicialment recollides.

Quan una adreça de correu electrònic d'un subscriptor retorna error en l'enviament per segona vegada, es pot donar de baixar el subscriptor.

Per a més informació podeu contactar amb la persona responsable de protecció de dades del vostre departament.

 

Data d'actualització:  25.04.2019