Butlletins i cercador
  • Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Definició

Butlletins

Captura de pantalla d'un butlletí electrònic

És una solució corporativa que permet a la ciutadania subscriure’s als butlletins electrònics de diferents organismes de la Generalitat de Catalunya amb un únic compte i des de qualsevol dispositiu. 
Per altra banda, la solució Butlletins gencat també permet als gestors dels butlletins del diferents organismes de la Generalitat de Catalunya administrar els butlletins de forma centralitzada. Els permet programar enviaments i fer trameses de prova i extreure estadístiques d'enviaments i subscripcions.

L’extensió d’un butlletí és variable, en funció dels interessos de l’emissor, així com la periodicitat (setmanal, quinzenal, mensual, bimensual, etc.) i la temàtica.

Els usuaris no han de consultar regularment el web per comprovar si s’ha publicat algun contingut que sigui del seu interès, sinó que en reben un resum directament a la seva bústia de correu electrònic. Si volen més informació sobre alguna de les novetats, hi poden fer clic i anar a consultar-la directament, sense haver de navegar ni fer cap cerca.

La transmissió del butlletí electrònic es pot fer a través de diversos sistemes, però en tots els casos, l’usuari ha hagut de subscriure-s’hi i se’n pot donar de baixa en qualsevol moment.

El butlletí té tres pilars: el contingut, el disseny i el canal de transmissió. Abans de crear un butlletí cal valorar quin tipus de disseny s’implementarà, quins continguts s’enviaran i amb quin sistema d’emissió.

Data d'actualització:  25.04.2019