Definició

És una solució corporativa que permet a la ciutadania subscriure’s als butlletins electrònics de diferents organismes de la Generalitat de Catalunya amb un únic compte i des de qualsevol dispositiu. 
Per altra banda, la solució Butlletins gencat també permet als gestors dels butlletins del diferents organismes de la Generalitat de Catalunya administrar els butlletins de forma centralitzada. Els permet programar enviaments i fer trameses de prova i extreure estadístiques d'enviaments i subscripcions.

Com sol·licitar el servei

Si com a ciutadans us voleu donar d'alta al servei de subscripcions Butlletins gencat accediu a la pàgina http://butlletins.gencat.cat i trieu els butlletins que voleu rebre. Tot seguit, empleneu el formulari de subscripció per crear un compte personal. L'alta es completarà quan valideu la subscripció a través del correu de confirmació que rebreu al vostre correu electrònic.

En el cas dels organismes de la Generalitat que volen posar en marxa un nou butlletí han de sol·licitar-ne l’autorització a la Direcció General d’Atenció Ciutadana (DGAC) a través d’un formulari normalitzat. Un cop la DGAC dona el vistiplau l'alta d'un departament o organisme a la solució es gestiona a través de suport gencat. Les sol·licituds d'alta a l'eina només es gestionaran per a butlletins construïts amb el gestor corporatiu GECO+.

Pautes d'estil

  • Només es podran enviar invitacions a usuaris que estiguin donats d'alta al servei Butlletins gencat i prèvia autorització de la DGAC.
  • La baixa d'un butlletí s'ha de comunicar tant a la DGAC i als subscriptors avisant que el deixaran de rebre.

Criteris d’ús de les dades personals que es recullen que es generen en l’àmbit de la gestió dels Butlletins gencat

La Direcció General d’Atenció Ciutadana, és la responsable del tractament “Trameses d'informació i inscripcions del Gencat” que és on es recullen les dades personals dels subscriptors del servei Butlletins gencat. Els departaments poden crear fitxers temporals amb aquestes dades, però tenint en compte els criteris d’ús següents:

  1. Es poden crear tractaments temporals si, per fer una actuació determinada i amb una durada temporal, és necessari fer una extracció de dades a partir dels sistemes d’informació que gestionen les dades.
  2. No hi ha cap restricció pel que fa al suport (paper o electrònic) o el format dels tractaments temporals que es generin. En tot cas, suport i format han de permetre garantir l’aplicació de les mesures de seguretat corresponents al nivell de seguretat corresponent a les dades de caràcter personal que continguin.
  3. Les dades de caràcter personal que contenen no poden ésser utilitzades per a finalitats diferents d’aquelles per a les quals van ser inicialment recollides.
  4. Els tractaments temporals o còpies de treball s’han de destruir un cop hagin deixat de ser necessaris pel motiu per al qual es va crear.

 Per a més informació podeu contactar amb la persona responsable de protecció de dades del vostre departament.

Solució tecnològica

La maquetació dels continguts del butlletins electrònics es realitza amb el gestor de continguts corporatius GECO+.

L’accés a l’eina d’administració de butlletins es fa des de l’adreça http://butlletins.gencat.cat/pres_push/AppJava/inici.do

Data d'actualització:  25.06.2018