• Imprimeix

Sol·licitar un domini

La Direcció General d'Atenció Ciutadana, del Departament Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, és l'òrgan responsable de valorar i autoritzar els dominis i subdominis dels webs de la Generalitat, i qualsevol excepció d'aquests criteris i del seu àmbit d'aplicació, així com de resoldre qualsevol dubte o incidència que es pugui plantejar.

L'adreça dominis@gencat.cat és el mitjà pel qual es pot sol·licitar l'autorització de subdominis (directoris de primer nivell i virtuals) per difondre a la ciutadania.

En cas de necessitar de registrar nous dominis, cal tramitar la sol·licitud a través de l’àrea TIC corresponent per tal que l’executi el Servei de dominis del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.

Data d'actualització:  25.06.2018