• Imprimeix

Obtenir estadístiques

L'analítica web recull l'activitat dels ciutadans en la seva interacció i navegació pels webs. A partir d'aquest rastre es generen dades (visites, pàgines vistes, durada de la visita, etc.) que mitjançant un posterior treball d'anàlisi, han de permetre respondre preguntes com les següents:

 • El ciutadà és capaç de trobar la informació que està buscant?
 • Està satisfet amb la seva experiència?
 • Quin és el contingut més popular del web?
 • Quina àrea podem prioritzar més del que ho fem actualment?
 • Quant de temps necessita el ciutadà per trobar la informació que està buscant? Quins continguts importants poden estar faltant?

Analítica gencat és el nom que hem donat a la solució corporativa d’analítica web, basada en el programari Google Analytics 360 Suite.

Podeu trobar més informació i documentació sobre l’eina a la pàgina dedicada al servei d’analítica.
 
Com sol·licitar el servei
 
Per tal que les dades d’un determinat web o aplicació puguin ser recollides i analitzades per Analítica gencat cal prèviament haver inclòs al codi font de les pàgines la marca corresponent. Alhora, cal que Suport gencat doni d’alta el nou projecte a Google Tag Manager i configuri les propietats i vistes corresponents a Google Analytics.

Per iniciar aquest procediment el responsable  funcional del projecte ha d'enviar una petició a Suport gencat, obrint un tiquet o enviant un correu electrònic a suport@gencat.cat. La sol·licitud també la pot formular el responsable departamental de la solució d’analítica, que en tot cas és qui sempre ha  de validar les peticions de noves altes que es tramitin en l’àmbit del propi departament.

El procediment de marcatge depèn de la tecnologia amb la que estiguin construïts els webs i aplicacions: 
 • Webs incorporats al gestor GECO+:
  El marcatge de les pàgines es realitza des de Suport gencat.
 • Webs i aplicacions no incorporats al gestor GECO+:
  Suport gencat facilita el codi corresponent al responsable del projecte perquè aquest el pugui incorporar a les pàgines del web o aplicació. Un cop fet, Suport gencat valida que el marcatge s’hagi realitzat correctament.
Data d'actualització:  31.01.2018