• Imprimeix

Integrar els tràmits al meu web

La integració dels tràmits a un nou web permet disposar al menú de navegació de l’opció “Tràmits”. D’aquesta manera, es pot accedir als tràmits de l’organisme responsable del web a través de la navegació temàtica, dels filtres per tipus i per perfil. La integració incorpora, a més, el cercador que obté resultats de tràmits de l’organisme en qüestió.  Es tracta d’un cercador que interpreta el llenguatge natural.

Per configurar la integració d’aquesta peça al vostre web, us heu de posar en contacte amb el vostre proveïdor. Pel que fa a la integració del cercador, podeu fer també la sol·licitud enviant un correu a la bústia tramits@gencat.cat.

Alhora, també disposeu del Manual per a la integració de tràmits a portals GECO+.

Data d'actualització:  08.03.2017