• Imprimeix

Qualitat

Certificat ISO 9001:2015

Bagde certificat ISO


La Direcció General d’Atenció Ciutadana ha renovat la certificació del seu sistema de gestió de la qualitat, conforme als requisits de la norma ISO 9001:2015.

Aquest certificat es vàlid per a les activitats següents:

  • Gestió i manteniment del sistema d'informació corporativa SAC (sistema d'atenció ciutadana).
  • Atenció ciutadana per via telefònica a través del servei 012.
  • Gestió del sistema d’equipaments de la Generalitat.

 

Documentació