• Imprimeix

Xarxes i missatgeria instantània

Les guies que s'elaboren són un instrument dinàmic i tothom hi pot fer aportacions des de la seva experiència a xarxes@gencat.cat o a Github.

Missatgeria instantània

  • Guia de missatgeria instantània /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [1,82 MB ]

    La Guia explica quina és l'estratègia que se segueix en els diferents serveis de missatgeria instantània i quins són els criteris bàsics de funcionament de cada servei.

  • Instant Messaging Guide /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [2,49 MB ]

    The Guide explains the strategy that is followed in the various instant messaging services and what are the basic criteria of operation of each service.

Xarxes